სტრუქტურა

 გასადიდებლად დააჭირეთ გამოსახულებასადმინისტრაცია

პროგრამების კოორდინატორი – მედეა ჯღარკავა CV
სპეციალისტი – ეკა ბეროშვილი
სპეციალისტი – ნინო თეზელაშვილი