საიტის რუკა

თავფურცელი

სიახლეები

განცხადებები

ჩვენს შესახებ

       ისტორია

        სტრუქტურა

        იურიდიული

        პარტნიორები

პროგრამები

        ზოგადი პროფილის მედდა

                პროგრამის დახასიათება

                პროგრამის მიზნები

                კურიკულუმის სტრუქტურა

        ბებიაქალი

                პრობლემის აქტუალობა

                ტერმინის დეფინიცია

                კურიკულუმის საფუძველი

                პროგრამის მიზნები

                კურიკულუმის სტრუქტურა

                კლინიკური გამოცდილების აუცილებელი მინიმუმი

        ფარმაცევტის თანაშემწე

                პროგრამის დახასიათება

                პროგრამის მიზნები

                კურიკულუმის სტრუქტურა

        სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორი

                პროგრამის დახასიათება

                პროგრამის მიზნები

                კურიკულუმის სტრუქტურა

        სასწავლო პროცესის მართვა

        შეფასების სისტემა

        გამოცდების ცხრილი

        საგამოცდო საკითხები

        გაცდენების კონტროლის უწყისი

სტუდენტობა
     
        სტუდენტთა სია    

        GPA რეიტინგი

        სტუდენტური ცხოვრება

გალერეა

ბმულები

კონტაქტი
 

ENG