ჩვენს შესახებ

medea_jgharkava.jpg2007 წლიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ხორციელდება პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელთა საფუძვლს წარმოადგენს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საექთნო და საბებიო განათლების ევროპული სტრატეგია. 

ზოგადი პროფილის მედდის, ფარმაცევტის თანაშემწისა და სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორის მოსამზადებელ პროგრამებზე დღეს 400–ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.

2010–2011 სასწავლო წელს მათ რიცხვს დაემატა საექთნო საქმის ბაკალავრიატისა და როტერდამის ბებიაქალთა აკადემიასთან ერთობლივად მომზადებული ბებიაქალთა საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებიც. 
 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები საერთაშორისო სტანდარტების სპეციალისტად ჩამოყალიბების უნიკალური შანსია.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
კოორდინატორი
მედეა ჯღარკავა


icon26.png ისტორია

icon26.png სტრუქტურა

icon26.png იურიდიული

icon26.png პარტნიორები