პროგრამები


icon26.png საექთნო საქმის ბაკალავრი სიახლე !!!

icon26.png  საექთნო საქმის ბაკალავრი - ბებიაქალი სიახლე !!!

icon26.png სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორი

icon26.png შეფასების სისტემა

icon26.png გაცდენების კონტროლის უწყისი


მიღება
– საექთნო საქმის ბაკალავრიატზე - ერთიანი ეროვნული გამოცდები
- მე-5 საფეხური პროფესიულ პროგრამებზე - ერთიანი ეროვნული გამოცდები გამარტივებული წესით