ბმულები


e107_icon_16.png  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნვერსიტეტი

e107_icon_16.png  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო   

e107_icon_16.png  განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი

e107_icon_16.png  გამოცდების ეროვნული ცენტრი 

e107_icon_16.png  თსსუ ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

e107_icon_16.png  საქართველოს მეან–გინეკოლოგთა ასოციაცია

e107_icon_16.png როტერდამის ბებიაქალთა აკადემია

e107_icon_16.png ბებიაქალთა საერთაშორისო კონფედერაცია

e107_icon_16.png კანადის ბებიაქალთა ასოციაცია

e107_icon_16.png გინეკოლოგიისა და მეანობის საერთაშორისო ფედერაცია

e107_icon_16.png ექთან–ბებიაქალთა ამერიკული კოლეჯი

e107_icon_16.png ძუძუთი კვების აქციის მსოფლიო ალიანსი

e107_icon_16.png გაერთიანებული ერების პოპულაციის ფონდი

e107_icon_16.png მშობიარობისშემდგომი სისხლდენის პრევენცია

e107_icon_16.png Midwifery Today

e107_icon_16.png White Ribbon Alliance

e107_icon_16.png UNICEF for Children

e107_icon_16.png WHO Mother-Baby Package

e107_icon_16.png WHO Highlights

e107_icon_16.png MDG Monitor


icon26.png კვლევითი რესურსები